Φόρμα Προϊόντων (#5)
Βάση χαρτιού τουαλέτας με κάλυμμα

Διαστάσεις: 137 x 123 x 56